rok 2018

přehled činnosti  JSDHO  a SDH Úherce  v roce 2018

začátkem roku jsme se zůčastnili několika spřátelených SDH  výročních schůzí  a valných hromad 

proběhlo školení jednotky v hasičárně  2.února hasičská svatba Pavla Gregora se Zuzanou
Kubištíkovou ml.

úklid hasičské  zbrojnice ,udržba CAS 8,30,DA      
   

- březen duben: školení  VELITELŮ Citoliby 10.3 ,psali jsme testy  naše školení jednotky Z-40 , strojníci
příprava a promazání CAS, 

17.-18.dubna hořel statek u p Drajerové  pochvala za zvládnutí a nasazení všem zůčastněným

- výměna  brzdového válce  na cas 8 a oprava požární pumpy  ,prasklé víčko , konec dubna úherecké čarodějnice
květen - červen  :

Telce požární sport  Okrskové kolo , okresní kolo  požárního sportu

  technická v Roudnici  CAS 8 a následná oprava  předního pravého kola

zůčastnili jsme se hasičské fontány v Praze k výročí 100 let samostatnosti československého státu , kde byl
přítomen i spřátelený hasičský sbor z Horního Rakouska  z Leombachu s velitelem   Willim Ortbauerem  .

prodělali jsme změnu volacích znaků pro naše zásahové automobily což znamenalo  částečné předělání instalace ,

 pořídili jsme si do DA novou vysílačku motorola s displejem , odstranili jsme staré polepy a nahradili novými , instalovali jsme staniční vysílačku  v naší hasičské zbrojnici  včetně staniční antény.

9-10.června zásah v Panenském Týnci  u Bryndů  přívalový déšť

16.června výročí 130 let SDH Cítoliby

na konci června jsme 5 dní zajišťovali požární pohotovost na festivalu Aerodrom


červenec - srpen   
jsme koupili od SDH Osek kropicí lištu na cas 30 a po renovaci jsme vše instalovali a vzhledem k 
rekordním teplotám jsme několikrát kropili  obec 2.srpna hořela mez u hřbitova 22.srpna Na Pacově
září - říjen  :
  dětský den  v Telcích  ,Perucké dožínky současná a historická požární technika

přitáhli jsme  Dřevčic vzácnou  historickou motorovou stříkačku Flader , technická prohlídka CAS 30 , konečně jsme zorganizovali  náš výlet do Rakouska , půjčili jsme si  DA z Okresního sdružení  a po několikahodinové jízdě jsme zakotvili v rakouském Linci u Firmy Rosenbauer největšího výrobce požárních nástaveb na světě, přijal nás ředitel pro Evropu p. Markus Zelinger spolu s českým zástupcem prohlédl jsme si oba výrobní závody  včetně speciálů  jako TIGON pro hašení ropných vrtů, prvního požárního zásahového automobilu na baterie,letištních speciálů Panther a dalších. po obědě v klášteře Svatý Florián patron všech hasičů jsme navštívili historické
hasičské muzeum  s nejstarším exponátem ruční požární stříkačkou z doby říše římské 2000 let  a krásnou sbírkou  nejrozmanitějších požárních  automobilů  rakouských a Německých později odpoledne setkání s Rakouskými hasiči v Leombachu , kdy jsme byli s jejich mládeží při cvičení s Foxkou  obdobou  našich PSek prohlídka jedné ultramoderní nové hasičárny a jedné  vesnické  jako naší  nám řeklo

že se nemáme za co u nás v úhercích stydět. večer v tradičním Alpském hotelovém penzionu s alpskými krávami z okna. druhý den
jsme navštívili Hallstatt obležený  asijskými turisty , kde jsme pozorovali cvičení nekolika sborů Rakouských hasičů " záchrana osoby v nepřístupném terénu, včetně lodí  z halstatského jezera, o hodinu později jsem se již houpali v lanovce na Krippenstein 
přes 2000 m vysoko , kde jsme obdivovali alpské pohoří dachstein. Na závěr 2 denního výlet jsme ještě navštívili  solný důl v Altaussee , kde byli za 2 sv války schovány mnohé kulturní poklady.28.října při příležitosti  100 výročí samostatnosti  ČSR byla předána hejtmanem p. Bubeníčkem v Litoměřicích  veliteli jednotky Úherec  Záslužná medajle ÚK  IZS kraje , která nepatří jen veliteli a všem
v úhercích kteří se podíli na IZS výjezdech ,  položen věnec padlým hrdinům z Úherec 100 konce 1.sv. války
listopad  - prosinec: 
  příprava na zimní  provoz  techniky
, zdobení vánočního stromu  PRVNÍ ADVENT :  03.12. neděle   ve  15.00 adventní  svařák a punč ve velké  hasičárně  a slavnostní odhalení historického kříže z naší kaple , vystavení starého betlému   18,00  rozsvícení vánočního stromu .  5,prosince DN Kokovice

15.prosince jsme byli při přivítání nové techniky na Peruci      rok jsme zakončili silvestrem  v hasičárně tentokrát bez ohnostroje , který pro nás  odpálil Luboš doma