Náš sbor a jeho činnost:

Sbor dobrovolných hasičů obce Úherce okr. Louny je jediným spolkem v obci a je zřízen obcí Úherce .Identifikační číslo Jednotky : 424 188, identifikační číslo SDH sboru 424 050  Počet členů 23.

Sbor se dělí  na Jednotku SDH a Sbor dobrovolných hasičů . Jednotka sboru  je zařazena do Integrovaného záchranněho systému (IZS) Ústeckého kraje jako Jednotka požární ochrany JPO V.

Zasahuje zejména v katastru své obce Úherce , při požárech , kalamitách a v případě nutnosti zasahuje podle potřeby a příkazu Krajského operačního střediska( KOPIS) .

Členové výjezdové jednotky jsou proškoleni k přímemu boji s ohněm , mají vybavení odpovídající této činnosti. Výjezdový čas 10 minut cisternovou  automobilovou stříkačkou   CAS 8 - L1Z  Mercedes Benz s 1000 l vyhřívanou nádrží a rychlou 50 m zásahovou hadicí a dalšími prostředky na zdolávání požárů.Dále cisternovou  automobilovou stříkačkou   CAS 30   Mercedes Benz s 4000 l vyhřívanou nádrží a rychlou 60 m zásahovou hadicí a dalšími prostředky na zdolávání požárů, Požární stříkačka 12 s  vlastním motorem¨přípojná za CAS.

Členové Sboru dobrovolných hasičů pomáhají jednotce udržet pohotovost , mohou nahrazovat členy jednotky a jsou nedílnou součástí celého sboru.

Sbor se stará o zajištění požární ochrany , likvidaci nebezpečného odpadu,zaštituje obec brigádami a organizuje další akce v obci .Vychovává a školí mladé hasiče a podílí se na pospolitosti obce. Cíle sboru jsou nezištně pomáhat bližnímu , obci a vlasti .