Plán práce na rok 2017

na nákup nezbytných ochranných prostředků  a na další  vybavení , činnost : přislíbeno z úřadu  30.000 korun/rok

leden , únor :    odstrojení
vánočního stromu ,  úklid has. zbrojnice ,udržba CAS 8,30,DA      
-  školení jednotky  podle plánu HZS na rok 2017, 1x výjezdní školení na Zichovci Z -40 , tuning 25.02  letiště

- březen duben: školení  VELITELŮ Citoliby 11.3 , naše školení jednotky Z-40 , strojníci promazání CAS,  příprava čarodějnic  2017

- práce na garáži hasičské techniky velké , rozvody vody, odstranění spárovací hmoty,odsávání  výfuk.plynů
CAS 30 ,     1.4 a 8.4  kurz strojníků  JPO 5 
stanice Louny , konec dubna úherecké čarodějnice


květen - červen  :

tuning 18.05 odpol. navážení vody , 19.-21.05  požární dohled

21.05 okrkové kolo pož.sport Telce

Kurz NDT 16 - dýchací techniky  duben - květen

03.06 záchranář Louny na výstavišti

dětský den ....

04.06 Telce požární sport  okresní kolo

09.-10.06 Litoměřice  setkání požární techniky s ukázkami

17.06.  130 let výročí SDH Smolnice účast


červenec - srpen : 

výročí SDH Nová Ves

cvičení  jednotky -CAS

 technické prohlídky   CAS 8  a DA   letiště CAR wars tunning
léto  (17.)navážení vody a 18.-19.08 požární dohled letiště


září - říjen  :
   09.09 - Perucké dožínky současná a
historická požární technika , výlet sboru  a jednotky

, technická prohlídka CAS 30


listopad  - prosinec: 

příprava
zimní  provoz  techniky , zdobení vánočního stromu PRVNÍ ADVENT :  03.12. neděle   ve  16.00 adventní  svařák a punč v hasičárně  a ve 18,00  rozsvícení vánnočního stromu .

 - silvestr v hasičárně