O nás

Založení sboru předcházela výzva župního velitele župyLounské pana Hynka Nejedlého ze dne 4. 12. 1922. Výzva měla značný ohlas upříznivců hasičů, kteří se sešli v hostinci u pana Herouna Fr. dne 8. 12.1922 a byl zde zvolen prozatímní výbor ve složení Kalík Jan krejčí, Šalamoun Antonín syn rolníka, Jirásek František strojník a Macek Vladimír rolník. Na výzvu prozatímního výboru se do 23. prosince přihlásilo 19 členů.

Ustavující valná hromada se konala 31. prosince 1922. Starostou sboru se stal Cihlář František, velitelem Kalík Jan, náměstkem velitele Cihlář Oldřich, členy výboru Kučera František, Jirásek František, Erlich Václav a Macek Vladimír. Za revizory účtů byli zvoleni Kučera Vlastimil, Šalamoun Antonín a Lanc Bohumil.

Rozhodující bylo, jak zajistit prostředky pro činnost sboru. Proto bylo dohodnuto získávat tyto prostředky placením členských příspěvků, uspořádáním sbírky mezi občany a ze zisků pořádaných akcí, zejména plesů, zábav a slavností. První ples se konal dne 20. ledna 1923. Vstupné bylo pro pány 9,- Kč a pro dámy 6,- Kč. Výtěžek z plesu činil 350,- Kč. Na začátku své činnosti měl sbor z výše uvedených zdrojů pokladní hotovost 1.560,- Kč a prvním výdajem bylo zhotovení sborového razítka v ceně 48,70 Kč.

Vzhledem k tomu, že od samotného založení sboru byly pečlivě vedeny zápisy, můžeme dnes odhalovat obrovské a obětavé úsilí členů sboru i občanů obce k získávání prostředků pro činnost sboru. Šlo zejména o pracovní oblečení, stejnokroje, hasičskou stříkačku, pracovní nástroje a ochranné pomůcky a zajištění hasičské zbrojnice s vybavením. Již 9. září 1923 na slavnosti, kterou nazvali Základní slavnost, byla občanům obce odhalena
zakoupená stříkačka od firmy Stratílek Vysoké Mýto, s nápisem Úherce 1923, v ceně 21.000 Kč.

Vedle pravidelně konaných cvičení byla prvním opravdovým zásahem sboru likvidace požáru vypuklého dne 23. ledna 1925 v domě Husáka Františka č. p. 16. Oheň byl lokalizován a tím byl zachráněn sousedící dům pana
Ivana Jiráska. V roce 1927 měl sbor vlastní boudu, která sloužila jako hasičský sklad. V roce 1929 byla zakoupena nová motorová stříkačka opět od fy. Stratílek Vysoké Mýto a spolu s ní byla cena veškerého inventáře sboru
55.009,- Kč.

Velkým vyznamenáním pro zdejší sbor bylo rozhodnutí hasičské župy Lounské uspořádat v Úhercích okrskové cvičení. Cvičení se konalo 22. června 1930. Úherečtí k němu přistoupili velkoryse. Jen za hudbu pana Chocholy z Telců zaplatili 1.600,- Kč a navíc pro hudebníky 16 obědů se 100 sklenicemi piva a 9 večeří s 36 sklenicemi piva. Přesto činil celkový zisk z tohoto cvičení pro sbor 2.284,- Kč.

Dne 7. března 1937 se konala slavnostní schůze k 15. výročí založení sboru. Ze zápisu z této schůze se dovídáme, že se sbor za uplynulých patnáct let účastnil pětadvaceti okresních a župních cvičení, třiatřicetkrát doprovodu při pohřbech ve slavnostních uniformách, uspořádal 4 domácí slavnosti, 14 plesů, 1 karneval a 62 ostatních zábav, 24 divadelních představení a každoročně pálení M. J. Husa. Sbor uspořádal 15 valných hromad, 37 výborových schůzí a 191 členských schůzí. Celkový příjem činil 125.362,40 Kč a výdaje byly podobné. Sbor měl v tu dobu na hotovosti 400,- Kč a na knížkách 1.840,- Kč. Ve sboru se od založení vystřídalo celkem 47 členů a tehdejší stav činil 19 členů činných a 52 přispívajících. Sbor měl v inventáři motorovou stříkačku, 6 m savic, 1 sací koš a dva poboční, 300 m hadic, 3 proudnice, 6 hubic, 2 žebříky, 1 stříkačku Berlovku, naviják a v drobném inventáři bidla na sušení hadic, kolo štěstí, basu a smyčec, vývěsní tabuli, 35 židlí, 1 stolek, jeviště s trojí proměnou, harcovku,
povelku, samaritánský plášť, tašku a odznak, 3 okenní háky, 2 čepice pro muže, 3 vycházkové blůzy, 3 smyčky, 14 sekyr, 13 přilbic, 14 služebních obleků, 6 obrázků a různé knihy.

V roce 1947 byl starostou sboru Jirát Emil, jednatelem Lanc Bohumil a sbormistrem Macek Vladimír. V roce 1951 se stal předsedou výboru místní jednoty Československého svazu hasičů v Úhercích František Psika a v roce 1952 Horník Josef. Jednatelem byl Suk František. V tomto roce se začalo s opravou hasičské zbrojnice. Opravit a
instalovat elektrické vedení si vzal na starost pan Bušek František.

V roce 1962 byl předsedou Erlich Josef, velitelem Erlich Václav a jednatelem Vít Josef. V roce 1966 byla provedena oprava střechy požární zbrojnice. V roce 1971 se stal předsedou Lanc Bohumil, velitelem
Snop Vojtěch, jednatelem Suk Stanislav a hospodářem Dundr Václav. V roce 1973 požární sbor získal novou stříkačku a v roce 1974 byla dokončena hasičská zbrojnice i s vnějšími úpravami. Hasičský sbor se v této
době významně podílel na úpravě vesnice a veřejných prostranství. Vydělával si zejména sběrem starého železa a pořádáním zábav. S nástupem velitele Vojtěcha Snopa podstatně vzrostla preventivní činnost prohlídkami domů a
pracovišť objektů JZD. Organizovaly se oblíbené zájezdy po republice. Požární sbor úspěšně zasáhl při požáru sokolovny v Panenském Týnci dne 16. 1. 1977, zasahoval při požáru v obci Kokovice v roce 1982 a u požáru
obytné chaty Oldřicha Kodeta v Panenském Týnci v roce 1984.

Členové hasičského sboru svojí brigádnickou pomocí ve značné míře pomáhali jednotnému zemědělskému družstvu v místě. Ve spolupráci s občanským výborem měli rozhodující zásluhu na vybudování kanalizace a zejména při přestavbě vodní nádrže a úpravě jejího okolí. Tato stavba byla dokončena v roce 1978. Přelomem ve výzbroji a výstroji hasičského sboru byl rok 2012 ,kdy s podporou p. Černého ,starosty obce a sponzorů  byl zakoupen malý hasičský cisternový vůz Mercedes s výbavou z rakouského Fuglau  a byl zařazen do Integrovaného záchranného systému kraje. Hasiči prošli povinnými školeními a byla založena Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Úherce .   16.12. 2012 došlo k oficiálnímu otevření nově opravené a vybavené hasičské zbrojnice slavnostním přestřižením pásky hosty a starostou obce panem Karlem Šípkem. V roce 2013 Jednotka SDH zasahovala při katastrofálních povodních na řece Labi se  dvěma automobily CAS 8 Mercedes a dopravním automobilem Mercedes pro 7 osob ,který jednotka převzala od hasičů z německého Paderbornu.V listopadu 2013 instalovali místní hasiči dva stožáry k sušení požárních hadic. Jeden u požární nádrže a druhý u hasičské zbrojnice. V roce 2014 byla provedena přístavba druhé garáže k hasičské zbrojnici s dotací Ústeckého kraje 75% a byl svépomocí opraven a nalakován "Stratílek", původní originální hasičská stříkačka Úherec z roku 1929 ,byl vyzkoušen, jak stříká a bylo dosaženo tlaku 12 barů na proudnici. V roce 2014 byl ze sponzorských darů zakoupen  velký cisternový automobil Mercedes od rakouských kolegů ze Finkenbergu v Tyrolích.  O vysoce aktivní činnost členů sboru se opírá obecní úřad i v současnosti.