Zvolení nové starostky Obce Úherce

25.09.2015 12:02

Po nových předčasných volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo Obce v čele se starostkou

Zuzanou Kubištíkovou , přejeme za sbor i jednotku mnoho sil do důležité práce pro blaho obce!

Zavazujeme se z plných sil pomáhat Obci a starostce !