Výroční členská schůze -valná hromada

23.01.2016 16:30

Zveme tímto všechny členy našeho Sboru na Výroční členskou schůzi , která se

pořádá dne 23.01 v sobotu od 16,30 hodin .Občerstvení zajištěno , členské příspěvky

budou vybírány ve výši 100Kč. za Sbor a Jednotku J,Kruk a L. Brynda