Úherečtí hasiči v Rakousku

30.09.2016 17:13

Koncem září jsme uskutečnili výlet za našimi kolegy do Finkenbergu v Tyrolích.

Byli jsme vřele přijati , večer při příjezdu jsme byli doslova nacpáni specialitami z grilu

z našich sudů teklo české pivo a i přes jazykovou bariéru hasičská společenská místnost

bzučela jako kdybychom  byli všichni z jedné vesnice.Prohlédli jsme si i  větší hasičskou

stanici v Mayerhofenu , velitel Gebhard nás skvěle provedl a poté dopoledne jsme pod vedením

dalších hasičů z lanovek vylétli do neuvěřitelných 3250 m místo stálého ledu a sněhu.

Odpolední Tirolská bezva muzika s pivem a zvonci nám připoměla , že i zde se umí žít.

Vyplnili jsme tedy naší cestou do Tirolska slib , že se za hasiči kolegy z Finkenbergu ještě

podíváme.