požární nádrž obce

29.03.2016 15:49

únik vody z nádrže nyní aktuálně řešíme

-udělali jsme tvz. passport , legalizaci nádrže u vodoprávního úřaduv Lounech

-zajistili projektanta vodních děl Ing.Dobeše

-udělali s geologem z Ústí dvě sondy ke zjištění  podloží a stavu hrází

-zahájili vodoprávní řízení

další postup : projekt opravy požeráku a dále hrází

realizace opravy