Oprava požární nádrže obce Úherce

21.01.2020 12:12

Podařila se opravit nejsložitější část naší obecní požární nádrže,

hráz s požerákem.Těšíme se na jaro a pokračování s opravou

protilehlé části .Nemalou měrou se brigádně podílejí i naši hasiči .