Nový dýchací přístroj Drager !!

20.02.2019 11:57

Máme konečně nového Drägera č.1 byl celý pořízen ze sponzorského daru v hodnotě

41.000 korun, obec Úherce nemusela vynaložit žádné další prostředky napořízení.

Maska FPS 3000 lahev  je již kompozitní lehká , nosič bezvadný

moderní prostě krása ! Jedná se o obměnu 38-39 let starého  Saturna , kterému v roce

2019 prochází celková životnost a nesmí být již používán.Další 2 ks. Dräger DT

budou pořízeny z  Dotace pro vybavení jednotek Krajského úřadu  Ústí nad Labem, 

kdy bude provedeno výběrové řízení na dodávku podle zákona o dotačním titulu,

( celkem cca 82.tis za 2 ks , KÚ Ústí zaplatí 60 tis. , sponzorský dar 12.tis ,

Obec Úherce 10 tis. korun , které ale budou vyúčtovány k meziročnímu zůčtování

"zasahujících jednotek mimo katastr obce2018-2019" a pravděpodobně i tato částka bude

posléze uhrazena z prostředků MV ČR určených pro JSDHO. V případě , že KÚ ústí

neodsouhlasí dotaci , bude pořízení zrušeno do doby než bude dotace odsouhlasena.

Žádost se podává na každý rok 1x. Obměna zastaralé techniky jako je tato je plánována

dlouhodobě předem tak , aby obec nemusela vynakládat své malé prostředky.

Drager č. 4 bude obměněn podobným způsobem  v následujících letech.

Funkční dýchací technika je základní podmínkou u skoro všech zásahů.

J.Kruk vel. jedn.