Naše práce od února 2015 do listopadu 2015 ..A TOHO BYLO ..

13.11.2015 15:53

Zima přinesla nové zastupitelstvo a starostu,který bohužel moc palce "dobrovolákům" nedržel.

Přesto jsme se nezalekli a naše činnost mohla pokračovat dále. Kromě několika výjezdů

jsme zajišťovali v průběhu května a června 3x požární sport pro okrsek,obvod a nakonec největší 

krajské kolo v Telcích.Zimní TUNING letiště prověřil , že při -15 C pokud nemáte cisternu "nahřátou"

z temperované hasičárny , pak vám vše zamrzne a to se stalo! V květnu , ale bylo již krásně a tak

tuning byl pro nás více příjemný.Úherecké čarodějnice a několik dětských dnů krásná společenská

akce.Perucký hudební festival , teplo , horko a naše studená sprcha... Letní Tuning na letišti , zajistili jsme

potřebnou požární vodu a nehořelo a my jsme mohli slavit.Bylo to velké prověření naší techniky v  dálkové dopravě vody.Sucho , sucho a sucho nebezpečí požárů kdekoliv to byl srpen 2015.Doutnalo i u Úherec.

Hasičská slavnost v Úhercích " kdo chtěl , tak se bavil " bezva hudba , bezva stejky , bezva drinky , popřát

veliteli a starostovi SDH přijela i směna "C" Louny! 19.září Žatec . Na pozvání Územního odboru HZS Žatec

jsme byli součástí oslav 50 let založení HZS a 140 SDH Žatec . Mezi jinými slavnostní přísaha nových příslušníků HZS Severočeského kraje , naše "Hilda" ve slavnostním průvodu požárních vozidel a účast

jednotky na celé akci.Nové volby koncem září přinesli konečně klid na naši práci a starostkou se stala

hasička Zuzana Kubištíková! A již se blíží velká společenská akce , příjezd kamarádů z Rakouska , z Finkenbergu .To jsou Ti , kteří přenechali naši krásnou Hildu - CAS 30 Mercedes Benzdo našich rukou.

Součástí této dohody a koupě bylo i to , že je pozveme do Prahy a !ukážeme trochu naší hasičiny "...

54 rakouských hasičů s doprovodem v pátek přivítal velitel jednotky na lodi Praha   a zcela neformálně

proběhl večer s hudbou , z české strany se zůčastnili A + C směna  výjezd HZS Louny s doprovodem a samozřejmě velitelem."Kdo nerozuměl , porozuměl" Z přátelství se někteří rakouští hasiči svezli novým

zásahovým autobusem HZS.Sobota konečně setkání naší jednotky v plném počtu s našimi kamarády,přijeli jsme s veškerou technikou a nemuseli jsme se stydět.Někteří rakouští hasči měli slzu na krajíčku , viděli Hildu..

Navštívili jsme společně Petřiny 2 Požární stanici , kde nás přijal velitel C sm.mjr. Ing.Kratochvíl a udělal

bezvadnou prezentaci o požárním výzkumu a pak jsme ještě prošli stanici , někteří i v protichemickém obleku

s dýchákem ... V podvečer ještě návštěva našich kolegů v JSDHO Suchdol , krátká prohlídka techniky.

Společenský večer v hotelu , bezva jídlo , bezva pití a jako potvrzení našeho přátelství s těmi "Tyroláky"

jsme předali naše dárky.Upomínka je nádherný dřevěný Sv.Florián a historická rakouská zásahová helma.

Fotografie z jednotlivých akcí zveřejníme v sekci foto