dne 9.11 jsme navštívili specializované hasiče pražského metra

19.11.2013 10:39

Seznámili jsme se se zásahy v pražské hromadné dopravě zvl. v metru , výklad byl od velitele směny vysoce odborný

a přijetí pro nás vesnické hasiče bylo skvělé , nahlédli jsme i do kuchyně operačních činností , viděli jsme i trenažer

pro pohyb v zakouřených tunelech metra , po důkladném obědě u švejků jsme ještě stihli navštívit v rámci výstavy

160 let Pražských hasičů Národní technické muzeum a bylo to zdarma " pro hasiče"..