foto zásah strom Úherce

v neděli 29.09 čas : 9,38 byl vyrozuměn velitel jednotky SDH Úherce o nebezpečí naklánějícího se

stromu  v obci před popisným číslem 24 , na místo se dostavila jednotka v počtu 3+1 muž

s technikou DA automobil ,2 ks pila Husqvarna a dalším materiálem.

Zůčastnění : velitel Kruk , strojníci Brynda, Zelinger st. a hasič Zelinger ml.

Vzhledem ke propletení stromu s vedením nemohl být strom pokácen obvyklou  metodou .

Ve 10,01 byl požádáno o pomoc Krajské operační středisko Ústí , které nám vyslalo z 

HZS Louny plošinu se dvěma hasiči ,plošina přijela ve 10,13 . Byla odkloněna doprava a

 strojník Brynda s velitelem  vozu  z Loun začali odřezávat strom odshora.

Ve 11,03 byla činnost ukončena a po odjezdu plošinyna základnu jsme

ještě dořezali a uklidili spadlé větve. zásah byl ukončen ve 11.30 a náše DA se vrátilo na základnu.